30 066 ЛТ 37 поц. ламарина 0.7 мм.
30 068 ЛТ – поц. ламарина 0.5
30 080 ЛТ-поц.ламарина 2 м.
30 090 ЛТ-поц.ламарина 3 м.
30 100 ЛТ-поц.ламарина 4 м.
30 140 ЛТ-поц.ламарина 5 м.
30 150 ЛТ-поц.ламарина 6 м.
30 151 ЛТ-поц.ламарина 7 м
30 152 ЛТ-поц.ламарина 7.5  м
30 159 ЛТ35 – 6м
30 160 ЛТ35 – 7м
30 161 ЛТ35 – по спецификация