30 230 поцинкована ламарина 0.40 мм
30 240 поцинкована ламарина 0.50 руло
30 250 поцинкована ламарина 0.50 мм
30 260 поцинкована ламарина 0.55мм
30 270 поцинкована ламарина 0.60 мм
30 280 поцинкована ламарина 0.70 мм
30 290 поцинкована ламарина 0.80 мм
30 300 поцинкована ламарина 1.0 мм
30 308 поцинкована ламарина 1.2 мм
30 330 поцинкована ламарина 1.5мм
30 350 поцинкована ламарина 2.0мм

Поцинкованата ламарина на листи е с размер 1000mm х 2000mm